Tarieven begraafplaats

Tarievenlijst 2022 Begraafplaats van de Hervormde Gemeente de Vuursche
Als bedoeld in artikel 23 van het reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Hervormde gemeente te Lage Vuursche.

Bij de aanvraag tot begraven is het noodzakelijk dat eerst een kopie van de grafbrief wordt overlegd. Wij kunnen dan controleren of degene die het verzoek doet, daartoe ook bevoegd is. Ook hebben wij het correspondentieadres van de houder van de grafbrief nodig om de adresgegevens van het kerkhof up to date te houden. Tevens willen wij u verzoeken ons het Registratieformulier ingevolge Wet op de Lijkbezorging Hoofdstuk 11, artikel 8, lid 2. te doen toekomen.

Het doen van een verzoek tot begraven kan bij de heer H. Kuus  Vuurscheweg 1 , 3723 MD Bilthoven   ( Lage Vuursche )  telefoonnummer  035- 6668201 of  06 – 2505 6344            via email: hejohettolhuis@kpnmail.nl   gedaan worden.

Indien alle gegevens compleet zijn zal hij uw verzoek in behandeling nemen.

Het reservetelefoonnummer is 035- 6015185  van de heer J. Kuijt of via email: J.Kuijt@casema.nl  gedaan worden.

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in een daartoe bestemd register wordt geheven per begrafenis.

Inschrijven in een daartoe bestemde register                                   €   60,-
Graf openen en dichten een diep                                                         € 525,-
Graf openen en dichten twee diep                                                       € 625,-
Graf openen en dichten drie diep                                                         € 725,-
Graf openen en dichten op zaterdag extra toeslag                            € 125,-
Openen en dichten van een graf kelder (prijs op aanvraag)            €  —-
Het luiden van de klok                                                                             €   30,-
Bespelen van het orgel                                                                             €   60,-
Gebruik van de geluidinstallatie buiten                                               €   30,-
Gebruik van de livestream                                                                       € 200,-

Rouwdiensten met de plaatselijke predikant en kerkenraad in onze kerk           € 100,-
Rouwdiensten van buitenstaanders in onze kerk                                                      € 375,-

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een                            Gedenkteken of vernieuwen van grafbedekkingen wordt geheven.                       €  125,-
De kosten voor het jaarlijks algemene onderhoud bedragen                                  €     54,
De kosten voor het opmaken van de akte bij een nieuw graf bedraagt                 €     20,-

Nieuwe Particuliere graven worden verkocht voor een periode van 30 jaar        € 1900,-Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor  20 jaar                                        € 1300,-Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor  15 jaar                                         €  1000,-Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor  10 jaar                                         €   700,-Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor    5 jaar                                         €   400,-

Nieuwe particuliere graven worden alleen voor de gemeente de Vuursche uitgegeven.

Buiten staanders kunnen een verzoek doen bij de kerkrentmeesters voor een aankoop van een particuliere graf door dit schriftelijk aan te vragen.

Bij het College van kerkrentmeesters Postbus 5,  3738 ZL  in  Maartensdijk.

Mocht u toestemming krijgen voor de aankoop, dan  wel  tegen een dubbel tarief  van         € 3800,-  voor een periode van  30 jaar.

Tevens maken wij u erop attent dat er een mogelijkheid is tot condoleren, koffietafel en / of broodmaaltijd  in het naast de kerk gelegen dorpshuis  De Furs. u  kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw Sharon van den Oosten.

Het telefoonnummer van De Furs is 035-6668396  of   06-10385940 Email:  info@defurs.nl

Er is ook een mogelijkheid in Restaurant De Lage Vuursche of de Stal. U kunt hier voor contact opnemen met  De heer H.W. van  Oosterom  het telefoonnummer is  035-6668351
of  op Email:  info@vuursche.nl

Namens  het College van Kerkrentmeesters.

Beheerder van de begraafplaats de Vuursche
De heer H. Kuus
Mobiel: 06 – 25056344
Email:  hejohettolhuis@kpnmail.nl
KvK -nummer: 76411516