Tarieven begraafplaats

Tarievenlijst 2023/2024
Begraafplaats van de Hervormde Gemeente Lage Vuursche

Als bedoeld in artikel 23 van het reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Hervormde gemeente te Lage Vuursche.

Ter zake van het gebruik van de begraafplaats alsmede voor de diensten en vergunningen,die in verband daarmee door het college van kerkrentmeesters worden verleend, worden de volgende tarieven in rekening gebracht :

  1. Nieuwe koopgraven worden verkocht voor een periode van 30 jaar        € 2000,-
  2. Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor 20 jaar                            € 1400,-
  3. Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor 15 jaar                             € 1100,-
  4. Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor 10 jaar                            €   800,-
  5. Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor 5 jaar                              €   500,-

De kosten voor het jaarlijks algemene onderhoud bedragen                            €  61,-
De kosten voor het opmaken van de akte bedragen ( nieuw graf )                  €  25,-
Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in een
daartoe bestemd register wordt geheven per begrafenis                                    €  65,-

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven
houden wordt geheven:

Graf  openen en dichten drie diep                                                                       € 775,-
Graf  openen en dichten twee diep                                                                      € 675,-
Graf  openen en dichten  een diep                                                                       € 575,-
Graf  openen en dichten op zaterdag extra toeslag                                          € 175,-
Openen en dichten van een graf kelder  (prijs op aanvraag)                         €
Het luiden van de klok                                                                                           €   30,-
Bespelen van het orgel                                                                                           €   60,-
Gebruik van de geluidinstallatie buiten                                                             €   50,-
Gebruik van de livestream                                                                                    € 225,-

Rouwdiensten met de plaatselijke predikant en kerkenraad
in onze kerk                                                                                                             € 100,-
Rouwdiensten van buitenstaanders in onze kerk                                            € 475,-

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen
van een gedenkteken of vernieuwen van grafbedekkingen
wordt geheven                                                                                                         € 125,-

Tarieven kerkelijke activiteiten 2023

Huwelijk van eigen gemeente leden                                                              € 100,-
Huwelijken van maandag tot en met vrijdag                                               € 450,-
Huwelijk  zaterdag                                                                                             € 575,-Herdenkingsdiensten             (geen rouwdiensten)                                     € 325,-
Concerten                                                                                                            € 500,-
Symposium   ( op aanvraag )                                                                           €
Bezoek van een andere  Kerkenraad  of  Gemeente                                    €   75,-
Groepsbezichtigingen                                                                                       €   125,-

Nieuwe particuliere graven worden alleen voor de gemeente de Vuursche uitgegeven.

Buiten staanders kunnen een verzoek doen bij de kerkrentmeesters voor een aankoop van een particuliere graf door dit schriftelijk aan te vragen.

Bij het College van kerkrentmeesters Postbus 5,  3738 ZL  in  Maartensdijk.

Mocht u toestemming krijgen voor de aankoop, dan  wel  tegen een dubbel tarief  van         € 4000,-  voor een periode van  30 jaar.

Er is ook een mogelijkheid in Restaurant De Lage Vuursche of de Stal. U kunt hier voor contact opnemen met  De heer H.W. van  Oosterom  het telefoonnummer is  035-6668351
of  op Email:  info@vuursche.nl

Namens  het College van Kerkrentmeesters.

Beheerder van de begraafplaats de Vuursche
De heer H. Kuus
Mobiel: 06 – 25056344
Email:  hejohettolhuis@kpnmail.nl
KvK -nummer: 76411516