Lidmatenboeken

In 1670 worden als nieuwe lidmaten genoemd de chirurgijn Wilhelmus van der Ven en zijn echtgenote Merrigje Jans. Op 9 November 1727 kwamen met attestatie uit Nijkerk Rengert Philips en zijn vrouw Trijntje Elberts. Philips was molenaar op De Vuursche. Hij werd naderhand benoemd tot ouderling. De tuinvrouw op het landgoed Pijnenburg, Catharina Susanna Cook, overhandigde op 19 Februarie 1760 haar in Amsterdam uitgeschreven attestatie. In 1762 was blijkens het desbetreffende lidmatenregister op Pijnenburg woonachtig Agneta Jacoba de Haas, echtgenote van Coenraad Hendrik Coneman, de toenmalige eigenaar van het landgoed.

Jaar Aantal lidmaten Aantal stemgerechtigden Aantal zielen
1785 50
1791 83
1800 88
1807 78
1809 92
1820 122
1822 123
1825 145
1830 145 364
1832 140 357
1833 150 420
1837 109 400
1848 190
1850 154
1868 184
1869 171
1870 197
1897 85
1928 158
1955 168 402
1958 174 377

Tot zover deze gegevens, er is nog veel meer over te vertellen maar dan word de pagina te groot.
Wil u hier meer over weten stuur me dan even een mailtje