Doop en Trouwboeken

De rijksarchivaris in Utrecht heeft voor wat de kerk in De Vuursche betreft o.m. de volgende retro-acta onder zijn berusting:
Doopboeken 1661-1811
Trouwboeken 1657-1811

In het kerkelijk archief bevinden zich voorts nog doop – trouw en begraafboeken welke na de invoering van de burgelijke stand zijn bijgehouden.

De eeste doop vond plaats in 1661, en staat als volgt vermeld in het register:
Den XI Augusti is gedoopt het soontjen van Egbert Roelen en Willemkjen Pauls syn huijsvrouwe, woonachtig tot op Hees, ’t kind is genaamt Cornelis, en dat hij daar over staande; en is tot den doop gepresenteert door Jannigjen Aarts, huisvrou van Jan Koch, woonden op de Dolre.(=Den Dolder)

Krijn Hendriekus Johannes Boom werd op 8 mei 1986 ten doop gehouden door zijn ouders Cornelis Boom en Yvonne Maria Jeanette Broekhuizen, molenweg 22 te Maartensdijk. Ds. M. van der Linden leide de doopdienst.

De kerk, hoewel nog niet geheel klaar, is op 4 November 1659 in gebruik genomen. Medio 1657 was reeds elders in De Vuursche een aanvang met de predikdienst gemaakt. De eerste inschrijving in het trouwboek is helaas niet meer geheel leesbaar, zij luidt:
(….) en Josina Sara (….)tot Kolfsvoort sijn opVuers in den houwelicken staet bevestigd ende ingesegent 21 Octob. 1657 door Petrus Apollionius predicant tot Woudenbergh.

Er is hier nog wel meer over te vertellen, dus wie er meer over wil weten moet me even mailen.