Oude Paden

Over de familie Vervat (1829-2020)

Oude paden Lage Vuursche pdf text (1)
Oude paden Lage Vuursche pdf text (2)

Ellis Vervat, dit is de eerste keer dat de naam Vervat ter sprake komt in de kerkelijke registers van de Vuursche kerk is in 1829. Omdat zijn attestatie binnenkomt is dat nog niet gebeurd na zijn binnenkomst in de kerkelijk gemeente de Vuursche. Hij woonde in de omgeving van het Spiehuis aan de toen geheten Utrechtsestraatweg. Later neemt hij de smederij van A. van der Heide over in 1854. Daarna volgen de Vervats elkaar op als Vuursche smid, maar ook in het kerkelijk leven. In 1863 overlijdt hij en komt zijn zoon in Teunis in zijn plaats. In 1869 wordt die gekozen in de kerkenraad. Op 1 maart 1876 wordt zijn zoon Christaan Vervat organist. In 1875 is Teunis bevorderd tot diaken, want hij gaat naar Utrecht naar de notaris. De diaconie koopt van de toenmalige eigenaar van Eykenstein 1400 vierkante meter grond met een schuur of huis voor 100 gulden. In 1885 bij een stemming voor ouderling krijgt hij veel stemmen, maar hij bedankt. Dan loopt het even niet lekker tussen Vervat en de predikant, zodat er zelfs een nevenstroming ontstaat. Later komt alles weer goed. Ds van de Meulen de consulent uit Baarn heeft het moeilijk, maar vertrekt naar Joure. In 1890 is alles weer glad gestreken en komt Vervat als ouderling terug. In 1882 ook in het schoolbestuur omdat de kerkenraad een grote stem had in de leiding van de voormalige openbare school die School met de Bijbel gaat heten. De naam Vervat blijft vrij regelmatig voorkomen in het kerkbestuur, maar wel gaat Teus er uit en komt zijn zoon Goosen er in. Deze Vervat is dan voor lange tijd mede bepalend voor het kerkgebeuren In 1922 doet een zus (Neeltje) belijdenis. Zij ligt na haar overlijden op het Vuursche kerkhof begraven. Evenals zijn vroeg overleden dochter Belia. Vele jaren is de smid kerkelijk en maatschappelijk bij het dorp betrokken. Wanneer hij in 1977 overlijdt, trekt zoon Geurt in de smidse. Door veranderde omstandigheden verkoopt hij het oude pand en kunnen we jarenlang genieten van een minder fraaie aanblik. Geurt en Jopie wonen er tegenover. Met uitzondering van het tijdelijk verblijven in zorginstellingen, gaf Geurt aan betrokken bij de Vuursche te blijven. Op 3 oktober 2020 wordt de laatste Vuursche Vervat onder klokgelui van uit de Hervormde kerk ten grave gedragen. Zijn Jopie ligt daar dan al enkele jaren. Een periode van 191 jaar is de naam Vervat met ons dorp en kerk verbonden geweest. Hopelijk kan de tekst uit Spreuken ook voor dit geslacht gelden. De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn. Spreuken 10:7

De tekst is van dhr. J. Kuijt