Begraafplaats

Medeleven bij het heengaan van Z.K.H. prins Friso

De hervormde gemeente te Lage Vuursche betuigt haar medeleven bij het heengaan van Z.K.H. prins Friso. We bidden zijn vrouw en kinderen Gods genade en nabijheid toe, nu het afscheid zo definitief is geworden. We bidden dit voor de gehele verdere familie, in het bijzonder H.K.H. prinses Beatrix, bij het verlies van haar zoon. Door het Evangelie en door het geloof is er perspectief over dood en graf heen, tot in het eeuwige leven. Jezus zegt: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven’. Johannes 11:25.
Op het verzoek om de kerk en het kerkhof van Lage Vuursche voor de uitvaartplechtigheid beschikbaar te stellen zijn we graag ingegaan. De dienst wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de Kloosterkerkgemeente in Den Haag. We ervaren dat mensenwoorden tekort schieten. In het Woord van God is kracht en troost die onze woorden overstijgt. Wij hopen van harte dat de familie Zijn nabijheid zal ervaren en wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke weg.

Namens de hervormde gemeente te Lage Vuursche,
G.H. Kruijmer, predikant.
R. Oelderik, scriba van de kerkenraad.
H. Kuus, beheerder van de begraafplaats.

De locatie van de uitvaart van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso is toegankelijk voor publiek.De begraafplaats is van zonsopgang tot zonsondergang geopend vanaf maandag 26 augustus 2013. Ook op zondag is de begraafplaats open voor publiek, liever niet storen tijdens de kerkdiensten.

Geschiedenis van de begraafplaats

Het grafboekje van 24 april 1659, waarvan een kopie in het rijksarchiefdepot te Utrecht werd aangetroffen, ziet er als volgt uit:
Anno 1659, den 24 april.
De namen der geenen die eijgen grafsteden hebben in de kerke op de Vuursche.

 1. Maria Elberts
 2. Jan claes Ros de voorleser
 3. Jan Jansz. Bos. Den 18 Febr. 1712 is dit graf verkogt voor 5 gulden aan Willem Hendriksen van Marken.
 4. Jan Jacobss
 5. Aert Stoffelss
 6. Stoffel Aerts van Veenendaal
 7. Stoffel Jansz
 8. Jan Janss Kock Dit graft is getransporteert door vercooping voor vijff gld. op Evert……aere woonagtig op den Dolre, den 16 Aug. 1680. Mij present Egb. Berchman, Eccl. Vuyrsse.Kerkhof lage Vuursche

Dit is slechts een klein aantal van de namen, wie er meer over wil weten moet me even mailen.

Een oude grafkelder in de kerk.

In 1938 werd de kerk gerestaureerd. van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om waar nodig kleine verbouwingen uit te voeren. Op zaterdag 21 mei van dat jaar verrichten vaklieden graafwerkzaamheden in het kerkgebouw. Daarbij werd onder de kerkvloer een ruimte aangetroffen, waarvan het bestaan niet bekend was, hoewel omstreeks 1913 ongeveer 200 kerkgraven waren ontruimd. De stoffelijke resten werden toen naar het kerkhof gebracht.
De vondst betrof een grafkelder van plm. 20 m3. Deze was gemaakt van degelijk metselwerk en voorzien van een boogvormig plafond. De kelderingang was dichtgemetseld. In de kelder waren drie- nog in zeer goede staat zijnde-grote lijkkisten naast elkaar geplaatst. Ook vond men drie kinderlijkkistjes waarvan er twee nog intact waren gebleven. Op een kleine kist werd het jaartal 1661 aangetroffen, terwijl twee grote kisten waren bijgezet in 1824 en 1829.
In het kistje met het jaartal 1661 is gelegd het stoffelijk overschot van Henrina van Reede tot Nederhorst, overleden 21 juli 1661.

Drie grote lijkkisten dragen de volgende aanwijzingen:

 • J.W.V.I.L.1824;
 • J.C.H. van Oldeneel;
 • T.I.V.G. 1808.

Een andere kleine kist is voorzien van de aanduiding J.V. 6 Oct. 1819.
Ook vonden in de kerk een laatste rustplaats:

 • 1810 Geurt van Dijk, een kind van T. Haarman, Jannie Hersveld, en een kind van Hendrik de Visser
 • 1812 De weduwe van den Enden
 • 1815 Jan van Schaffelaar, zie ook de Gooi en Eemlander van 23 en 25 mei 1938