Start

Utrecht Orgelland  klankbeeld “Orgel Lage Vuursche”.
Bijzonder leuk om te kijken en luisteren!

Via de voorlopige link
https://youtu.be/BnxOkHz6Po4
kunt u er alvast mee kennismaken.

Geachte heer/mevrouw,
Graag willen we u van harte welkom heten als gast op deze  website. U bent misschien in de omgeving op vakantie, of op bezoek op een van de campings van Lage Vuursche. Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat u onze gemeente bezoekt, omdat u op familie- of vriendenbezoek bent en met hen naar de kerk zou willen gaan. Ook in dat geval heten we u van harte welkom.

Stulpkerk Lage Vuursche
(van Oeckelen orgel)

Wie zijn wij?

Wij zijn een hervormde gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij willen ons gemeentezijn gestalte geven in gehoorzaamheid aan de Bijbel. Van belang zijn daarom ook de belijdenisgeschriften van de kerk. We weten ons verbonden met de wereldwijde kerk. De gemeente telt op dit moment 149 leden.

Kerkdiensten  (Impressie)

Kerkdiensten worden tweemaal per zondag gehouden, ´s morgens om 10.00 u en ´s avonds om 18.30 u. Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid, voor iedereen die gelooft. Ook op de feestdagen is er dienst. Informatie is te vinden in het kerkblad, dat huis aan huis wordt bezorgd, of op deze site, kijk bij de link “Diensten/Kerkdiensten” Tijdens de morgendienst is er oppas mogelijk voor kinderen in de pastorie.

Voor oud en jong…

Gedurende het winterseizoen, van september tot eind maart, zijn er allerlei activiteiten voor ouderen en jongeren. Op donderdagavond is er een keer per twee weken catechisatie. Deze wordt gehouden in Maartensdijk. Een keer per drie weken is er Bijbelkring in de pastorie. Een keer in de drie weken op zondagmiddag is er voor de kinderen van 4/7 jaar zondagschool in de pastorie. Verder is er regelmatig een gemeentemiddag. Bij alle activiteiten staat de Bijbel centraal. Er is ook ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.

Jaarlijkse activiteiten

Behalve de gewone activiteiten zijn er ook enkele evenementen die jaarlijks worden georganiseerd. In mei is er de gemeentereis. Eind augustus is er een zomermarkt, die voor het eerst dit jaar, rond en op het kerkplein wordt gehouden. Rond de zomervakantie (juni) wordt er een skelterrace georganiseerd voor jongeren, met aansluitend een barbeque voor jong en oud.