Belangrijke data

De Bijbelkring wordt gehouden op dinsdagavond van 20.00-21-30 uur in de pastorie.

Al het bovenstaande in het teken van Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven.