Ankeveense kansel

Het kerkgebouw van de hervormde gemeente van Lage Vuursche viert deze maand zijn 350-jarig bestaan. Op 28 november was er een jubileumbijeenkomst, waarin tevens een nieuwe preekstoel werd gepresenteerd. Van de hervormde gemeente te Ankeveen kon de preekstoel uit 1640 worden gekocht. Aan de bijeenkomst werd door twee voormalige en de huidige voorganger medewerking verleend.

Op 5 juni 1657 werd de eerste kerkdienst gehouden in de schuur van boerderij De Stulp achter Kasteel Groot Drakestein in Lage Vuursche. In datzelfde jaar werd er een stuk grond ter beschikking gesteld voor de bouw van een kerk. In november 1659 werd de kerk in gebruik genomen. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Lage Vuursche koos er daarom uiteindelijk voor in november 2009 de jubileumviering te houden.

Geschiedenis

Kerkrentmeester Kuijt opende de bijeenkomst en vertelde in het kort iets over de geschiedenis van deze kerk, welke gebouwd is in de vorm van een kruis met korte dwarsarmen, over het eenklaviers orgel, in 1881 gemaakt door de Gebr. van Oeckelen en over de naast de kerk staande pastorie, welke thans door het predikantengezin Kruijmer wordt bewoond. De kerk is de enige kerk in het dorp, dat uit enkele straten bestaat, een kleine 300 inwoners telt en jaarlijks door 1,5 miljoen toeristen wordt bezocht. De hervormde gemeente telt ongeveer 130 leden.

Voorgangers

Organist Wiebe Kooijmans speelde tussen de sprekers orgelmuziek uit de eeuwen, dat de kerk bestaat; werk van J.P.Sweelinck (17de eeuw), J.S. Bach (18de eeuw), F. Mendelsohn (19de eeuw) en Feike Asma (20ste eeuw). De huidige voorganger van de gemeente is ds. Kruijmer. Hij las als eerste een gedeelte uit het Johannesevangelie, gevolgd door de voormalige predikanten ds. M. van der Linden (Soest) en ds. G.J. van den Top, tegenwoordig verbonden aan de hervormde gemeente te Vorchten. Interieurarchitect W. Ros uit Maartensdijk, welke op verzoek van de kerkenraad adviseerde bij de aankoop en plaatsing van de Ankeveense kansel vertelde iets over de geschiedenis ervan. Door het samengaan van kerken was in Ankeveen het hervormde kerkgebouw leeg komen te staan en kon de kerk van Lage Vuursche de negentien jaar oudere pulpitum aankopen.

Er waren daarnaast nog toepasselijke felicitatiewoorden van de heer Dijkdrenth namens de classis Amersfoort (een classis is een regionale vergadering binnen een protestants kerkgenootschap). De gemeente Baarn, waar Lage Vuursche deel van uitmaakt werd vertegenwoordigd door wethouder van de Kerk, die aangaf als zoon van een dominee met deze naam erg vereerd te zijn bij deze bijeenkomst het woord te mogen voeren.

Na afloop van de bijeenkomst was er in Dorpshuis de Furs nog een receptie met een fototentoonstelling.