Jaaroverzicht

Datum: 9 Januari 2016
Nieuwsbrief Lage Vuursche 2015

Zondag 4 Januari

Was er na de dienst koffiedrinken en gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen in de pastorie.
Ds G.H. Kruijmer kon niet voor gaan omdat hij zijn stem kwijt was en grieperig was. Ds P.J. De Visser uit Amsterdam is voor gegaan.

Dinsdag 13 Januari

We zijn weer met de Bijbelkring verder gegaan uit het boekje van Dr. C.G. Geluk
De voetstappen van de Overwinnaar uit de Openbaring als troostboek.

Zondag 18 Januari

De zondagschool is ook weer begonnen en staat onder leiding van Barbara Kruijmer.

Dinsdag 3 Februari

Was er een zendingsavond in de pastorie, de spreker was R. van Heiningen. Hij kwam vertellen
over zijn werk in Thailand. Ook daar word de boodschap van het Evangelie uitgedragen en
niet zonder zegen. Kerkplanting in Isaan Thailand. Sla uw ogen op en kijk naar de velden want zij zijn al wit om te oogsten Joh 4: 35, daar had Ds Kruijmer ook de schriftlezing van. En zijn we
begonnen met gebed. Daarna heeft de heer van Heiningen verteld en dia’s laten zien van OMFF zending Azie. Isaan gang Sisurat district zonder kerk. Het was een leerzame avond.
De opbrengst van de collecte € 108,15

Donderdag 12 Februari gemeente middag

Het was weer een gezellige middag en mooi weer dus hebben we de bewoners van het St. Elisabeth Huis opgehaald met de rolstoelen. Wij zijn wandelend naar het Dorpshuis gegaan, waar de diaserie van Dhr. Fraanje uit Lunteren gepresenteerd werd. De titel van de diaserie is “In de lens gevangen” Dit onder het genot van een kop koffie en wat lekkers.

Woensdag 1 April Paas gemeente middag

De Paasgemeente middag in de Furs .Met het Paasverhaal en liederen gezongen en tot slot een brood maaltijd.

Maandag  27 April Koningsdag

Op Koningsdag is er evenals vorig jaar een orgelbespeling met samenzang van Vaderlandse liederen. o.l.v. organist Ton van der Horst uit Hilversum. De afgelopen jaren hadden we steeds
een volle kerk. Het geeft een extra dimensie aan deze dag. Ook was er een Koningsdagmarkt
met kraampjes langs de Dorpsstraat en de Slotlaan voor de kinderen gelegenheid om op een kleedje of tafel iets te verkopen. En er werd houtsnijwerk verkocht voor Malawi.

Woensdag 27 Mei Gemeente Reisje

We zijn om 9 uur begonnen met gebed in de kerk.
Daarna vertrokken met de bus en zo als altijd de bus was vol.
Zorgboerderij “Schotland” daar hebben we koffie gedronken met zelfgemaakt gebak van de
mensen die daar werkte. En een praatje gemaakt en een rondleiding in het Museum wat er allemaal gevonden is. Vroeger is het een eiland geweest. Daarna gegeten het was erg gezellig.
Toeristische roete gereden en half 5 weer thuis.

Zaterdag 27 Juni Skelterrace en Klimbos / gemeentebarbecue

We zijn in de kerk met gebed begonnen met alle begeleiders.
Daarna kwamen 8 jongeren van 12 – 18 uit de gemeente, om met elkaar kennis te maken door middel van het invullen. van een paspoort en die aan elkaar te geven. We zijn met elkaar naar het Klimbos gegaan met twee begeleiders op de fiets en hebben het erg goed met elkaar gehad.
Om half 3 begon de skelterraces, het parcours was bij de kerk. 16 kinderen deden mee en er was
voor iedereen en prijs. Daarna in de kerk geweest en orgel gespeeld en met gebed begonnen
voor de gemeente barbecue, het was goed om bij elkaar te zijn en er waren goede gesprekken.

Zaterdag 22 Augustus Zomermarkt

Het was een waar spektakel een geweldige voorbereiding om alles te verzamelen en te bakken,
bloemstukjes te maken, sokken breien enzovoort. We hadden een prachtige zonnige dag.
Heel goed voor de saamhorigheid voor de gemeente, de kerk was de hele dag open om te
bezichtigen en we hebben het prachtige bedrag van € 3.561,44 opgehaald voor het onderhoudsfonds van de kerk.

Zaterdag 12 September  Monumentendag

Het thema is Kunst & Ambacht De kerk was open van 10.00 tot 16.00 uur. Veel belangstelling voor de kerk met foto’s om te laten zien wat zij rond dit thema te bieden heeft.
Naast de openmonumenten vlag zal ook de vlag van de Vuursche wapperen.
Zowel tijdens de zomermarkt als open-monumentendag waren er houtsnijwerken en boeken te koop de volledige opbrengst van die dagen is voor Malawi

Donderdag 8 Oktober Gemeente middag

Gemeente middag. Voor deze middag was uitgenodigd de heer Peter Tazelaar uit Voorthuizen.   Met dia’s van landhuizen en tuinen rond de Veluwe het was weer een fijne middag met de gemeente. En bewoners van het St. Elisabeth in ons midden.

Zaterdag 14 November  Actie Schoenendoos

Geweldig we hebben weer ingezameld! De gemeente heeft meegedaan en de jeugd van het
Rode Kruis. We hebben 144 dozen verzameld goed voor 144 blijde kindergezichtjes J Het was weer heel fijn om te doen.

Donderdag 17 December  Kerstgemeentemiddag

We hebben onze kerstgemeentemiddag, het was fijn om aanwezig te zijn en met elkaar goede gesprekken gehad. We hebben het Kerstverhaal gehoord,  Kerstliederen gezongen, gedichten gehoord. Als afsluiting was er een broodmaaltijd. We kijken terug op een gezegende middag.

Woensdag 23 December Kerstzangavond

Hierbij heeft het Eskol koor uit Houten zijn medewerking verleend en heeft ds Kruijmer voor
de meditatie gezorgd. Na afloop van de kerstzangdienst samen koffie drinken in De Furs. Daar was ook een tafel met houtsnijwerk voor Malawi

Vrijdag 25 en 26 December Kerstdagen

25 december Het Kerstevangelie met meditatie van Ds. G.H. Kruijmer.
26 december Kerstliederen zingen en meditatie van Ds. G.H. Kruijmer en gedichten door
Bartine Kruijmer en Nel Sukkel. Het waren fijne en gezegende dagen.

Hartelijke groet uit Lage Vuursche
En bij al jullie werk God zegen toegewenst

De Zendingscommissie.