Belangrijke data

De Bijbelkring wordt gehouden op dinsdagavond van 20.00-21-30 uur in de pastorie.

Zangdienst met uw geliefde liederen 30 maart 2019.
Aanvang 20.00 uur in de Stulpkerk te Lage Vuursche.

Al het bovenstaande in het teken van Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven.