Belangrijke data

De Bijbelkring wordt gehouden op dinsdagavond van 20.00-21-30 uur in de pastorie.

25 augustus – zomermarkt
11 oktober – gemeentemiddag in ‘De Furs’

Al het bovenstaande in het teken van Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven.