Belangrijke data

De Bijbelkring wordt gehouden op dinsdagavond van 20.00-21-30 uur in de pastorie.

10-10-2019 Gemeentemiddag samen met het Elisabeth Park.
18-12-2019 Kerstgemeentemiddag.
06-02-2020 Gemeentemiddag samen met het Elisabeth Park.

Al het bovenstaande in het teken van Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven.