Kerkdiensten

Zondag 3 december – 1e Adventszondag
10.00 uur:       ds. G.H. Kruijmer
Psalm 17 vers 3
Organist:         E.J. van Diermen
18.30 uur:       prop. drs. G.A. van Ginkel, Maartensdijk
Psalm 46 vers 6
Organist:         J. Gooijer
Collecten voor diaconie en kerkbode

Zondag 10 december – 2e Adventszondag
10.00 uur:       ds. G.H. Kruijmer
Psalm 124 vers 1
Organist:         J. Gooijer
18.30 uur:       ds. B.M. van den Bosch, Linschoten
psalm 98 vers 2
Organist:         E.J. van Diermen
Collecten voor kerk en Woord en Daad

Zondag 17 december – 3e Adventszondag
10.00 uur:       ds. M. van Dam, Baarn
Psalm Lofz Maria vers 3
Organist:         E. J. van Diermen
18.30 uur:       ds. G.H. Kruijmer
Psalm 79 vers 4
Organist:         J. Gooijer
Collecten voor kerk en kerkrentmeesters

Zondag 24 december – 4e Adventszondag
10.00 uur:       ds. Joz. A. de Koeijer, Ermelo
Psalm Lofz. Zach. vers 5
Organist:         J. Gooijer
18.30 uur:       ds. G. Wassinkmaat, Gameren
Psalm Lofz. Maria. Vers 3
Organist:         E. J. van Diermen

Collecten voor kerk en kerkrentmeesters

Maandag 25 december – 1e Kerstdag
9.45 uur zingen van Kerstliederen
10.00 uur:       ds. G.H. Kruijmer
Collecte voor kinderen in de knel
Organist: J. Gooijer

Dinsdag 26 december – 2e Kerstdag
10.00 uur Kerstzangdienst
Meditatie: ds. G.H. Kruijmer

Zondag 31 december
10.00 uur:       ds. J. de Jong, Ede
Psalm 36 vers 2
Organist:         E. J. van Diermen
18.30 uur:       ds. G.H. Kruijmer
Psalm 38 vers 15
Organist:         J. Gooijer
Collecte voor het leerstoelfonds

Zondag 7 januari
10.00 uur:       ds. G.H. Kruijmer, bevestiging ambtsdragers
Psalm 2 vers 7
Organist:         E. J. van Diermen
Nieuwjaarwensen en koffiedrinken in de pastorie
18.30 uur:       ds. J. Bogert, Bunschoten
Psalm 147 vers 10
Organist:         J. Gooijer
Collecten voor diaconie en kerkbode