Kerkdiensten

Zondag 2 december – 1e Adventszondag
10.00 uur ds. G.H. Kruijmer
Psalm 27 vers 7
Organist E.J. van Diermen
18.30 uur ds. H.J.P. de Pater, Nieuwegein
Psalm 51 vers 1
Organist J. Gooijer
Collecten voor de diaconie en de IZB (Inwendige Zending)

Zondag 9 december – 2e Adventszondag
10.00 uur ds. G.H. Kruijmer
Psalm 118 vers 14
Organist J. Gooijer
18.30 uur ds. G.H. Vlijm, Nieuwe Ter Aa
Psalm  36 vers 2
Organist E.J. van Diermen
Collecten voor de kerk en jeugdwerk in eigen gemeente

Zondag 16 december – 3e Adventszondag
10.00 uur ds. L. Kruijmer, Ede
Psalm Lofz. Van Zach. Vers 1
Organist E.J. van Diermen
18.30 uur ds. M. van Dam, Baarn
Psalm Lofz van Sim. Vers 2
Organist J. Gooijer
Collecten voor de kerk en de kerkrentmeesters

Zondag 23 december – 4e Adventszondag
10.00 uur ds. R.F. de Wit, Ermelo
Psalm 46 vers 6
Organist J. Gooijer
18.30 uur ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen
Psalm 93 vers 1
Organist E.J. van Diermen
Collecten voor de kerk en Woord & Daad

Dinsdag 25 december – Eerste Kerstdag
10.00 uur ds. G.H. Kruijmer
Vanaf 9.45 uur Kerstliederen zingen
Organist J. Gooijer
Collecten voor kinderen in de knel

Woensdag 26 december – Tweede Kerstdag
10.00 uur Kerstzangdienst, meditatie drs. G.A. van Ginkel
Organist E. J. van Diermen

Zondag 30 december
10.00 uur ds. G. Wassinkmaat, Gameren
Psalm 124 vers 1
Organist J. Gooijer
18.30 uur ds. W. van den Hul, Amersfoort
Psalm 52 vers 7
Organist J. Gooijer
Collecten voor de kerk en de kerkrentmeesters

Maandag 31 december – Oudejaarsdag
18.30 uur ds. G.H. Kruijmer
Psalm 90 vers 2
Organist J. Gooijer
Collecte voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond

Dinsdag 1 januari – Nieuwjaarsdag
10.00 uur ds. G.H. Kruijmer
Psalm 72 vers 6
Organist J. Gooijer
Collecten Eredienst en kerkrentmeesters

Zondag 6 januari – ambtsdragersbevestiging
10.00 uur ds. G.H. Kruijmer
Psalm 79 vers 4
Organist J. Gooijer
Na de dienst nieuwjaarsontmoeting in de pastorie
18.30 ds. S.J. Verheij, Barneveld
Psalm 24 vers 3
Organist J. Gooijer
Collecten Diaconie en kerkbode