Kerkdiensten

 

Zondag 1 april – Eerste Paasdag
Vanaf 9.45 uur Paasliederen zingen
10.00 uur:       ds. G.H. Kruijmer
Organist:         E. J. van Diermen
18.30 uur:       ds. P.B. de Groot, Eemnes
Ps. 97 : 7
Organist:         J. Gooijer
Collecten diaconie en IZB (Inwendige Zending)

Maandag 2 april – Tweede Paasdag
10.00 uur Paaszangdienst
Organist:         E. J. van Diermen
Trompet:         H. Liberia
Collecte voor de onkosten

Zondag 8 april
10.00 uur:       ds. G.H. Kruijmer
Ps. 75 : 1
Organist:         J. Gooijer
18.30 uur:       ds. G.J. van Meijeren, ’s Gravenland
ps. 75 : 6
Organist:         E. J. van Diermen
Collecten voor kerk en kerkrentmeesters

 Zondag 15 april
10.00 uur:       ds. J. de Vreugd, Amersfoort
Ps. 99 : 2
Organist:         E. J. van Diermen
18.30 uur:       ds. D. van den Streek, Zwartebroek
Ps. 117 : 1
Organist:         J. Gooijer
Collecten voor kerk en kerkrentmeesters

Zondag 22 april
10.00 uur:       ds. G.H. Kruijmer
Ps. 73 : 1
Organist:         E. J. van Diermen
18.30 uur:       ds. H.P.J. de Pater, Nieuwegein
Ps. 112 : 5
Organist:         J. Gooijer
Collecten voor kerk en werelddiaconaat
Project 1027. Opvang kansarme kinderen in Columbia

Zondag 29 april
10.00 uur:       ds. P.H. van Trigt, Ede
Ps. 141 : 3
Organist:         J. Gooijer
18.30 uur:       ds. G.H. Kruijmer
Ps. 40 : 8
Organist:         E. J. van Diermen
Collecten voor kerk en kerkrentmeesters

Zondag 6 mei
10.00 uur:       ds. G.J. van den Top, Vorchten
Ps. 120 : 1
Organist:         E. J. van Diermen
18.30 uur:       ds. G. Wassinkmaat, Gameren
Ps. 124 : 4
Organist:         J. Gooijer
Collecten voor diaconie en kerkblad

Donderdag 10 mei – Hemelvaartsdag
10.00 uur ds. G.H. Kruijmer
Ps. 117 : 1
Organist:         E. J. van Diermen
Collecte voor de lijdende kerk (Open Doors)