Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook:  www.facebook.com/destulpkerk
Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk
Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Zendingscommissie Herv. Gem. De Vuursche:
Penningmeester:
Mw. J. Kuus, Vuurseweg 1,
3723 MD Bilthoven
NL69 INGB 0000 7113 40

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
Opnieuw moest mevr. J. Vervat-Boon, Dorpsstraat 30 worden opgenomen in het ziekenhuis, nu in het Diaconessenhuis in Zeist. We wensen haar en ook haar man Gods nabijheid toe in alle omstandigheden.

We denken ook aan anderen die een weg van zorg moeten gaan. Van harte hopen we dat deze gemeenteleden ondanks de moeilijke omstandigheden weten van Gods zorg die hen draagt. ‘De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting’,  Psalm 46:12.

Heengegaan
Op dinsdag 23 mei kwam het einde van het aardse leven van dhr. Adolf Herbert van de Krol, Koudelaan 12. Hij bereikte de leeftijd van 89 jaar. Begin april werd duidelijk dat hij ernstig ziek was en het ziekteproces is snel gegaan. We condoleren zijn vrouw en zoon Jan-Willem met het verlies van hun man en vader. Met veel zorg en liefde hebben zij hem de afgelopen weken omringd. Dhr. Dolf van de Krol werd geboren in Soest, maar woonde vele jaren in de Vuursche. Eerst op Venwoude, waar zijn vader huismeester was en later op de Koudelaan. Hij kon vertellen over het dorp zoals het vroeger was. Verschillende keren hebben we samen naar Gods beloftewoord geluisterd. Naar het Evangelie van Jezus Christus. Hij is de Weg en ging naar het Vaderhuis om daar plaats te maken. Tegelijk is het zo moeilijk voor te stellen, de weg naar het voor ons onbekende land. We hopen dat de familie Van de Krol zich gedragen weet door Gods zorg en nabijheid. De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 29 mei.

Afsluiting torenhaanactie
Op D.V. 16 juni is de afsluiting van de torenhaanactie. Met veel enthousiasme is door de Contact Commissie Lage Vuursche, Stichting Welzijn en de Ondernemersvereniging een ‘Dorpsgezelligheidsfeest’ georganiseerd. Van 16.30-17.30 uur is er een ‘rondje om de kerk’. Daarvoor wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd. In de kerk is gelegenheid om een reportage over de werkzaamheden te bekijken onder muzikale begeleiding. Aansluitend is er een receptie rond het Koetshuis op de Slotlaan 6 die voor deze gelegenheid beschikbaar wordt gesteld door dhr. Ed. van Breen. Alle belangstellenden uit het dorp zijn welkom en uiteraard ook leden van de hervormde gemeente. Graag wel vooraf aanmelden, via de intekenlijst achter in de kerk of via de website www.welzijnbewonerslagevuursche.nl.

Skelterrace
Dag jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar! Ook dit jaar stelt ‘de Speelgaarden Maartensdijk’ weer skelters beschikbaar, dus we kunnen weer een skelterrace organiseren. Dit hopen we te doen op D.V. zaterdag 17 juni vanaf 14.30 uur. Tussendoor drinken en snoepen we wat en luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. We besluiten de middag met patat met een frikandel of kroket.

Jongerenactiviteit
Dit jaar hebben we besloten om de jaarlijkse jongerenactiviteit in het najaar te gaan organiseren. Te zijner tijd volgt hierover meer informatie.

Examens
Verschillende jongeren zijn bezig met hun eindexamens. Een bijzondere tijd als je de middelbare school of een vervolgopleiding gaat afronden, hopelijk met goed resultaat.  Veel sterkte toegewenst bij het wachten op de uitslag!

Gemeentebarbecue
Op D.V. zaterdag 17 juni hopen we na de skelterrace onze jaarlijkse gemeentebarbecue te houden vanaf 17.00 uur. Graag vooraf opgeven bij fam. W. van Keulen (0346-213765).

Zomermarkt
Dank aan ieder die spullen heeft gebracht voor de zomermarkt. De schuur bij de pastorie staat al behoorlijk vol, maar er kan nog meer bij. De zolder van de schuur is gerepareerd en schoongemaakt. Iedere eerste zaterdagmorgen van de maand is de zomermarktcommissie aanwezig om spullen in ontvangst te nemen en te sorteren.  Verder kunnen ook de DE-punten en Stoepjeszegels worden ingeleverd bij de commissie.

Tenslotte
We kijken uit naar de verschillende acitiviteiten deze maand. Het is hartverwarmend dat het dorp zo meeleeft met de restauratie van de kerk. Ook de jaarlijkse skelterrace komt er weer aan. We hopen op goede en mooie momenten onder Gods zegen!

Hartelijke groet van ons vijven,
Ds. G.H. Kruijmer

Jubileum
Begin deze maand vierde het echtpaar Lambrechts-Elshout uit Baarn hun 70-jarig huwelijksjubileum. We vermelden het hier omdat mevrouw Lambrechts enige tijd tegen onder de rubriek ‘medeleven’ werd vermeld als bewoonster van verpleeghuis Elisabeth. Ze kon het jubileum samen met haar man nog vieren in Baarn waar ze woonden. De burgemeester bracht een bezoek om te feliciteren. Ook onze gelukwensen hierbij. Intussen is mevr. Lambrechts verhuisd naar Santvoorde om dichter bij haar man en kinderen te wonen. Nog een goede tijd gewenst onder Gods zegen.

 Belangrijke data
26 augustus – Zomermarkt
05 oktober – Gemeentemiddag

Belangstelling en medeleven

In verpleeghuis St. Elisabeth, Kloosterlaan 29
3749 AK Lage Vuursche:

Mevr. G.W. van Velzen-Hulsken
Mevr. A.A. Meerveld-de Waard
Mevr. D.J. van Manen

In verpleeghuis ‘de Wijngaard’, afdeling Merel, kamer 2,
Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin:
Dhr. F. van Wijde

 

Collecten kerkrentmeesters

In de periode van 25 april t/m 22 mei 2017 zijn
De collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst:                                        € 978,00
Onderhoudsfonds:                                                      € 101,25
Collecte voor de kerkbode:                                       € 122,55

Verantwoording giften

Via de koster € 10,- voor de preekcassette.
Via Dhr. J. Kuijt  € 100,- onderhoud van de klok
Via Dhr. J. Kuijt  € 20,-   onderhoud van het kerkhof
Via Dhr. J. Kuijt  € 20,-   bijdrage voor kerkbode

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

Diaconie collecten

07-05-2017 Diaconie                                      € 130,70
25-05-2017 Lijdende Kerk Open Doors     € 102,65

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

Weeksluiting Dijckstate
Er is weer een weeksluiting in Dijckstate op D.V. 16 juni om 19.30 uur. Voorganger is drs. G.A. van Ginkel. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken. Hartelijk welkom.

Woord en Daad Feestelijke Fietsdag

25 jaar voor elkaar

Fietstocht-Diner-Concert voor het goede doel

Woord en Daad Soest e.o. organiseert op woensdag 5 juli a.s. een fietstocht, een openluchtdiner en een concert voor het goede doel. De route voert door de regio waarin het comité al 25 jaar actief is. De opbrengst van deze dag wordt verdubbeld door de overheid en is bestemd voor het project: Cashew, de noot aan de man. Dat wil zeggen het steunen van de productie en verwerking van cashewnoten in Burkina Faso, om zo boerengezinnen en fabriekswerkers te helpen aan een baan.

Fietstocht
De fietstocht voert langs de verschillende dorpen uit onze regio en is ruim 40 km lang. Een mooie route door bossen en polders met diverse stops (voor koffie/thee of een versnapering) en mogelijkheden van bezichtiging. Er kan tussen 10.00 en 11.00 uur gestart worden bij fam. Van Wiggen op het terrein van Houthandel J. van der Krol, Maartensdijkseweg 10 in Bilthoven. Tussen 16.00 en 17.00 uur zult u daar ook weer ‘finishen’. Het is mogelijk een fiets of E-bike te huren. U dient deze te reserveren. Meer informatie volgt t.z.t. op de website.

Diner
Na afloop van de fietstocht wordt er van 17.00 tot 18.30 uur een 3-gangen diner geserveerd in de tuin van de fam. Van Wiggen.

Concert
’s Avonds geeft het Young Chamber Choir uit Barneveld  o.l.v. Mirjam van den Hoek een concert in de Stulpkerk van Lage Vuursche. Diederik Blankenstein bespeelt het orgel. De kerk is open om 19.00 uur en het concert begint om 19.30 uur. De toegang is vrij. Wel is er een collecte bij de uitgang.

Kosten
De kosten van de fietsdag (excl. lunch en diner) bedragen € 8,50 voor een volwassene en € 5,00 voor een kind t/m 12 jaar. De prijs van de lunch bedraagt € 6,50 p.p. en van het diner € 15,00 p.p.

Aanmelden
Voor deelname aan de fietstocht, de huur van de fiets, de lunch en het diner dient u zich van te voren aan te melden. Dit kan op onze website www.woordendaadsoest.nl of telefonisch bij Marian Steenbeek via tel.nr. 0346-213592 of 06-17696885. Als u zich aanmeldt via de website, ontvangt u een bevestiging per email. U betaalt contant bij inschrijving.

Info
Verdere informatie kunt u vinden op onze website www.woordendaadsoest.nl