Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Zendingscommissie Herv. Gem. De Vuursche:
Penningmeester:
Mw. J. Kuus, Vuurseweg 1,
3723 MD Bilthoven
NL69 INGB 0000 7113 40

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
Eind vorige maand onderging mevr. Wilma Zeldenrijk, een behandeling. We hopen dat het goede resultaten zal hebben. We denken ook aan de ouderen en zieken die aan huis gebonden zijn. Laten we juist in de zomerperiode ook aan hen denken. ‘De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede’. Psalm 29:11

Geslaagd
We feliciteren Emma van der Heide, die geslaagd is voor de middelbare school. Ze mocht haar VWO-diploma in ontvangst nemen. Veel succes en Gods zegen bij je vervolgstudie toegewenst.

Zondagsschool
De klimbosactiviteit en skelterrace liggen weer achter ons. We hadden een mooie dag met stralend weer. Bij de gezamenlijke maaltijd hebben we als zondagsschool afscheid genomen van Judith en Willem Nonhof. Ze kregen een jongerenbijbel en werden toegesproken door ouderling René Oelderik. Vanaf september start een nieuwe catechesegroep, waar ook Bartine Kruijmer aan mee gaat doen. Zij blijft nog wel op de zondagsschool. Op een van de zondagsschoolmiddagen hebben we nagedacht over Psalm 84. In deze Psalm wordt ons de goede weg gewezen: ‘HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt’. Dat wensen wij jullie van harte toe!

Zomermarkt
Op D.V. 24 augustus is onze jaarlijkse zomermarkt. De eerste zaterdag van de maanden juli en augustus is er nog gelegenheid om spullen in te leveren bij de schuur van de pastorie van 10.00-12.00 uur. Verder opnieuw de oproep om DE-zegels en Stoepje-zegels in te leveren. Ieder die al heeft bijgedragen, hartelijk dank. De lotenverkoop is ook volop begonnen. We hopen een mooie en gezegende dag te ontvangen!

Koffiedrinken
Er is deze zomerperiode gelegenheid tot koffiedrinken op D.V. 7 juli en 25 augustus na de morgendienst. We hopen gemeenteleden en vakantiegasten te kunnen begroeten.

Vakantieperiode

In verband met de vakantieperiode kunt u voor vragen contact opnemen met de kerkenraad, (035-6668201).voor pastorale vragen is drs. G.A. van Ginkel beschikbaar.

Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37,
3749 AJ  Lage Vuursche

Mevr. D.J. van Manen
Mevr. H.M. Gunther-de Jong
Dhr. W. van Schaik Merel hof  BO-18
Dhr. A.W. Pijlman Kloosterlaan 37b 3749 A.J. Lage Vuursche
Mevr. A. P. van den Bos-Bierens Kloosterlaan 37c 3749 A.J. Lage Vuursche

In verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2,
3735 MR  Bosch en Duin.

Dhr. F. van Wijde Afdeling  Merel  Kamer 2

Agenda
Alle data D.V.

10-10-2019 Gemeentemiddag samen met het Elisabeth Park.
18-12-2019 Kerstgemeentemiddag.
06-02-2020 Gemeentemiddag samen met het Elisabeth Park.

Tenslotte
Een hartelijke groet, ook van Barbara en de kinderen
Ds. G.H. Kruijmer

Collecten kerkrentmeesters
In de periode van 21 mei t/m 17 juni 2019
Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst:                                        € 360,40
Onderhoudsfonds:                                                       € 121,90
Collecte kerkbode:  02-06-2019                                € 101,40

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De kerkrentmeesters.

Diaconie collecten
30-05-2019  Open Doors                                          €   92,85
02-06-2019  Diaconie                                                € 110,85
09-06-2019  G.Z.B. Pinksterzending collecte       € 255,00
17-12-2018 t/m 13-06-2019 Zending busje           € 125,45

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De diaconie

Comité Woord en daad Soest e.o. organiseert een drietal leuke activiteiten deze zomer.

Dinsdag 16 Juli
Fietstocht ‘Rondje om de Eem’, een fietstocht van 45-50 kilometer door een afwisselend landschap. Met de mogelijkheid om van een lunch en/of diner te genieten. ’s Avonds is er aansluitend een samenzang in de kerk van Lage Vuursche met een koortje (het is ook mogelijk om alleen de samenzang te bezoeken, aanvang 19.30 uur).

Zaterdag 31 augustus
De jaarlijkse motortoertocht. De tocht gaat dit jaar door het Zuid Hollandse plassengebied. Dus als je motor stof staat te happen dan is dit de kans om samen met een leuke groep mensen er mooie dag van te maken.

Zaterdag 7 September
Liggen er bij jullie thuis ook nog spullen die eigenlijk best weleens verkocht mogen worden?

Wij hebben nu een mooie aanleiding! Op D.V. zaterdag 7 september organiseren we een echte kofferbak verkoop (op het parkeerterrein van de Ichtuskerk , Albert Cuyplaan 2 c in Soest ).

Voor meer informatie zie de flyer en ook de site http://www.woordendaadsoest.nl/activiteiten.php

De opbrengst van alle activiteiten is bestemd het project
STERK VOOR WERK IN ETHIOPIË van Woord en Daad.