Update corona

Geachte belangstellenden,

Op deze pagina vindt u een overzicht van maatregelen die genomen zijn/worden vanwege het corona virus.

Kerkdiensten
De kerkenraad hoopt iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur een internetdienst te kunnen houden. Daarbij is alleen de predikant, een kerkenraadslid en organist aanwezig.
De kerkdiensten zullen uitgezonden worden via de kerktelefoon, en te beluisteren via kerkomroep.nl   Zie de startpagina.
We hopen dat Gods Woord ons in deze tijd zal troosten, vermanen en bemoedigen.

Gemeenteleven
Alle gemeenteactiviteiten tot 1 juni zijn geannuleerd, zoals de zondagsschool, catechese, Bijbelkring, de Paasgemeentemiddag.