Update corona

Geachte belangstellenden,

Op deze pagina vindt u een overzicht van maatregelen die genomen zijn/worden vanwege het corona virus.

Kerkdiensten
De kerkenraad hoopt iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur een internetdienst te kunnen houden. 
De kerkdiensten zullen uitgezonden worden via de kerktelefoon, en te beluisteren via kerkomroep.nl   Zie het tabblad START.
We hopen dat Gods Woord ons in deze tijd zal troosten, vermanen en bemoedigen.

Gemeenteleven
Alle gemeenteactiviteiten tot 1 juni zijn geannuleerd, zoals de zondagsschool, catechese, Bijbelkring, de Paasgemeentemiddag.

Liturgie
Wilt u iedere week de liturgieën toegestuurd krijgen, stuur dan een email met dit verzoek
naar kboom@casema.nl