Adressen

Predikant:

Ds.G.H.Kruijmer, Hoge Vuurscheweg 2
3749 AB Lage Vuursche
Email: gb.kruijmer@solcon.nl

Scriba:

Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3     3738WB Maartensdijk
Tel.nr. 0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.

Adres van de Kerkenraad:

Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
Email: kerkelijkbureau@destulpkerk.nl

Ouderling/Kerkrentmeester:

Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven.
Tel.nr. 035 – 6668201
Email: kerkrentmeester@destulpkerk.nl

Diaconie:

NL 69 INGB 0000 7089 15  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente de Vuursche Postbus 5, 3738 ZL te Maartensdijk.
Email: diaconie@destulpkerk.nl

Begraafplaats:

Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven
Tel. nr. 035 – 6668201
Email: begraafplaats@destulpkerk.nl

Kosters:

Dhr. W. van Keulen
Pr. Bernhardlaan 88
3738 DS Maartensdijk
0346 213765

Dhr. C. Boom
Merellaan 28
3738 EE Maartensdijk
0346 213769

Website van de gemeente:

Int:      www.destulpkerk.nl
Email:     postmaster@destulpkerk.nl
Twitter:     www.twitter.com/destulpkerk
Facebook:     www.facebook.com/destulpkerk

Redactie Kerknieuws:

Dhr. C. Boom.
0346213769
Email: kerkbode@destulpkerk.nl